Katsekoormused

Talakinga koormuskatsed viidi läbi Seinäjoe kutsekõrgkooli (Seinäjoen Ammatikorkeakoulu) hoonetehnika laboris. Viidi läbi kolm katset.

Kõik kolm katset talusid enam kui 80 kN tõmbetugevust. St üks talaking talub 80 kN (8157,73 kg) koormust.

Soovi korral saadame aruande PDF formaadis.

Näiteobjekt: 12,5m x 12,5m = 156 m2 ühepereelamu

Sama põhimõte, remontimine
toimub seestpoolt.

Seintest on eemaldatud seinaplaadid, aurutõke ja vill.

Remonditakse ainult
karkassi.

Tulemused:

Remontimine plokkide abil

Katuse toestamine = 1 päev.

100 plokki, paikapanek ja müürimine. Alumiste juhtplankude paigaldus, püstkarkasside paigaldamine ja kindlustamine = 23 päeva.

Plokkide abil remontimisele kulunud aeg: 24 päeva.

Ja nimetatud tööaja puhul pole arvesse võetud lae ja põranda remonti.

Remontimine talakingade abil

Tööd valmis = 4 päeva.

Karkassi remondile kulunud aeg: 20 päeva vähem, ehk 5-6 korda kiirem meetod.